Buscar Noticias

Todas las noticias

2011-09-13 | Convenios Chile Suecia

Solicitud Pensión por Edad de Suecia (Ålderpension)


Texto a introducir en Solicitud Pensión por Edad (Ålderpension) de Suecia, cuando se perciba Pensiones de Reparación de Chile: Rettig, Exonerados y/o Valech.

Jag tar emot ett skadestånd varje månad för kränkningar av mänskliga rättigheter eller för politisk våld som har skett under perioden 11 september 1973 till och med den 10 mars 1990, enligt chilenska lagen 19.234 och sina ändringar.

Enligt Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile, artikel 13, nummer 6, skall gottgörelse förmåner som betalas ut av Chile, enligt ovanstående lag inte betraktas som pensioner och inte påverka garantipensioner eller garanterade delar av andra svenska pensionen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Texto a introducir en Solicitud Pensión por Edad (Ålderpension) de Suecia, cuando se perciba Pensiones de Reparación de Chile: Rettig, Exonerados y/o Valech.

Jag tar emot ett skadestånd varje månad för kränkningar av mänskliga rättigheter eller för politisk våld som har skett under perioden 11 september 1973 till och med den 10 mars 1990, enligt chilenska lagen 19.234 och sina ändringar.

Enligt Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile, artikel 13, nummer 6, skall gottgörelse förmåner som betalas ut av Chile, enligt ovanstående lag inte betraktas som pensioner och inte påverka garantipensioner eller garanterade delar av andra svenska pensionen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Texto a introducir en Solicitud Pensión por Edad (Ålderpension) de Suecia, cuando se perciba Pensiones de Reparación de Chile: Rettig, Exonerados y/o Valech.

Jag tar emot ett skadestånd varje månad för kränkningar av mänskliga rättigheter eller för politisk våld som har skett under perioden 11 september 1973 till och med den 10 mars 1990, enligt chilenska lagen 19.234 och sina ändringar.

Enligt Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile, artikel 13, nummer 6, skall gottgörelse förmåner som betalas ut av Chile, enligt ovanstående lag inte betraktas som pensioner och inte påverka garantipensioner eller garanterade delar av andra svenska pensionen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Texto a introducir en Solicitud Pensión por Edad (Ålderpension) de Suecia, cuando se perciba Pensiones de Reparación de Chile: Rettig, Exonerados y/o Valech.

Jag tar emot ett skadestånd varje månad för kränkningar av mänskliga rättigheter eller för politisk våld som har skett under perioden 11 september 1973 till och med den 10 mars 1990, enligt chilenska lagen 19.234 och sina ändringar.

Enligt Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile, artikel 13, nummer 6, skall gottgörelse förmåner som betalas ut av Chile, enligt ovanstående lag inte betraktas som pensioner och inte påverka garantipensioner eller garanterade delar av andra svenska pensionen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Texto a introducir en Solicitud Pensión por Edad (Ålderpension) de Suecia, cuando se perciba Pensiones de Reparación de Chile: Rettig, Exonerados y/o Valech.

Jag tar emot ett skadestånd varje månad för kränkningar av mänskliga rättigheter eller för politisk våld som har skett under perioden 11 september 1973 till och med den 10 mars 1990, enligt chilenska lagen 19.234 och sina ändringar.

Enligt Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile, artikel 13, nummer 6, skall gottgörelse förmåner som betalas ut av Chile, enligt ovanstående lag inte betraktas som pensioner och inte påverka garantipensioner eller garanterade delar av andra svenska pensionen.


AERCHI - SUECIA
Box 70256
107 22 Stockholm
Bergsunds Strand 43
T Hornstull
Stockholm
TeleFax: +46 8 668 58 39
e-mail: aerchi-suecia@live.se
www.aerchipro.com
Nr org: 802405-3160
Postgiro: 66 141 - 3