Buscar Noticias

Todas las noticias

2010-02-27 | Noticias de Suecia

Jordbävningen i Chile 2010


JordbävningenJordbävningen som skakade Chile kl 03:34:17 lokal tid lördagen den 27 februari 2010 uppnådde 8,8 på Richterskalan. Skalvet varade i nära 2 minuter och 45 sekunder och märktes olika grad av intensitet i stora delar av regionen. Epicentret låg i havet utanför den chilenska kusten ca 150 km nordöst om staden Concepción. Störst påverkan efter jordskalvet har bedömts varit i regionerna runt Valparaíso, Santiago, O Higgins, Maule, Bío Bío och Araucanía, som tillsammans har mer än 13 miljoner invånare.

Skalvet har bedömts vara det näst största i landets historia och ett av de femte starkaste i världen någonsin. På nationell nivå har endast jordbävningen i Valdivia 1960 bedömts vara starkare. Det chilenska skalvet har bedömts vara 31 gånger starkare och frigjorde nära 178 gånger mer energi än den katastrofala jordbävningen i Haiti månaden innan. Som jämförelse kan sägas att energin som frigjordes under skalvet kan jämställas med 100.000 atombomber liknande den som släpptes över Hiroshima 1945.

Nästan omedelbart efter jordbävningen har det rapporterats om efterskalv med olika grad av intensitet från flera områden i Chile och efterskalven har fortsatt till dags dato. En av konsekvenserna av efterskalven är att många av de hus som skadats i jordbävningen helt kollapsat.

TsunaminSom en effekt av jordbävningen slog en kraftig tsunami in över den chilenska kusten och förstörde flertalet platser som redan blivit hårt åtgångna av skalvet. En generell tsunami varning gick ut till 53 länder i hela Stilla havsområdet. Skalvets epicentrer tog plats i ett område under havsytan utanför den chilenska kusten och påverkade hela kustremsan med tsunami som följd.

Vattenmassorna slog efter bara några minuter in med hög hastighet och nådde snabbt områden som Maule och Bío Bío. Ögonvittnen i Constitución har beskrivit vågor så höga som åtta meter som slagit in över land och som några minuter senare återkommit än starkare och med en våghöjd på upp till tio meter, följd av ännu en våg lik den första. I Puerto de Talcahuano bröt fem meter höga vågor in i stadskärnan och höjde havsnivån med 2,4 meter.

Offer och materiell skadaFöljden av jordbävningen/ tsunami har varit katastrofal och stora områden har totalförstörts. Mer än 500 människor har dödats, hundratals är försvunna, mer än 500.000 byggnader har förstörts och över två miljoner hemlösa har rapporterats gällande så som väg- och infrastruktur som hamnstäder. Kusten utanför den näst största staden i Chile, Concepción, blev särskilt hårt åtgången. Dichato praktiskt taget försvann med tsunami då 80 % av husen drogs med ut i havet av vågorna.

Internationella reaktionerReaktionerna och hjälpen efter jordbävningen har inkluderat så väl samarbete mellan nationella regeringar likväl som ideella organisationer för att organisera hjälparbetet till största gagn för det chilenska folket. När omfattningen av katastrofen bekräftats ansökte Chiles ambassadör formellt om biståndshjälp inför FN i Genève samtidigt som flertalet välgörenhetskampanjer organiserades för att bistå nödställda i landet. Även utomlands har chilenare börjat att ordna kampanjer och insamlingar inför den annalkande chilenska vintern i solidaritet med de allra mest nödställda.

Man beräknar att det krävs ca 30 000 miljoner dollar för att återuppbygga landet under en 4-5 års period.

Fuerza Chile!


AERCHI - SUECIA
Box 70256
107 22 Stockholm
Bergsunds Strand 43
T Hornstull
Stockholm
TeleFax: +46 8 668 58 39
e-mail: aerchi-suecia@live.se
www.aerchipro.com
Nr org: 802405-3160
Postgiro: 66 141 - 3