Buscar Noticias

Todas las noticias

2012-05-10 | Noticias de Suecia

Vänsterpartiet stödjer kravet på att chilenska medborgare

som är bosatta i utlandet ska få rösträtt


Solidariteten med Chiles folk är stark i Vänsterpartiet. Under diktaturens grymma år var vårt parti en viktig del i den starka svenska solidaritetsrörelsen och vi har genom decennierna aktivt gett vårt stöd till kampen för demokrati, frihet och rättvisa i Chile.

Under diktaturen blev Sverige en fristad för många chilenare som flydde undan diktaturens övergrepp och förföljelser. Genom den svenska solidaritetsrörelsen med Chiles folk och de tusentals chilenare som fick en fristad i vårt land har grunden lagts för de starka banden mellan våra två länder.

De drygt 50 000 chilenare som idag lever i Sverige spelar en viktig roll i vårt land, men vi vet att många också har starka band till Chile och följer utvecklingen i sitt gamla hemland nära. Vi beklagar därför att alla de chilenska medborgare som idag lever i Sverige hitintills inte fått möjlighet att utnyttja sin rösträtt i de chilenska valen. Vi menar att det är en viktig demokratisk rättighet för varje medborgare i ett land att ha rösträtt oavsett var man är bosatt.

Vänsterpartiet ger därför vårt stöd till de krav som nu reses att chilenska medborgare i Sverige ska få möjlighet att rösta i framtida val i Chile.

Hans Linde
Utrikespolitisk talesperson
Vänsterpartiet

Luis Garrido Lagos
Periodista/Journalist
http://www.sueciamulticultural.com

Stockholm, Sweden


AERCHI - SUECIA
Box 70256
107 22 Stockholm
Bergsunds Strand 43
T Hornstull
Stockholm
TeleFax: +46 8 668 58 39
e-mail: aerchi-suecia@live.se
www.aerchipro.com
Nr org: 802405-3160
Postgiro: 66 141 - 3